Category: university

Fix serial port permission denied errors on Linux

The ancient serial port which is no longer found on the latest motherboards and even the not so latest laptops is still used for connecting to the console of networking devices, headless computers and a lot other applications. On computers which do not have built-in serial ports USB-to-Serial adapters can be used. Linux identifies inbuilt …


SHCD cuối khóa K52 – cảm nghĩ của 1 bạn sinh viên, khá hay!

  Đây là một bài viêt cảm nghĩ về buổi sinh hoạt công dân cuối cùng cho khóa K52 bọn mình,  Bài viết khá hay, và thực sự hôm đó đi nghe bản thân cũng thấy rất ấn tượng và có thêm nhiều điều.   -> Lưu lại đã :d. SV. Vũ Vân Anh Buổi sáng, trời mát lạnh, ba lô đi tới …